zadają pytanie „a co, jeśli..?”, które konfrontuje nas z próbą wyobrażenia sobie, jak może wyglądać nasza przyszłość. Ludzkość stoi na rozdrożu. Jedna droga prowadzi do ekomodernistycznej wersji przyszłości pełnej rozwiązań technologicznych, geoinżynierii i życia w bunkrach. Druga prowadzi nas do przyszłości osiągniętej w ramach sprawiedliwości klimatycznej, inkluzji wiedzy i technologii rdzennych społeczności, jak i poszanowania ograniczeń ekosystemów Ziemi. Który kierunek wybierzemy ...?
INFO
Scenariusze przyszłości są eksploracją tematów ludzkiej wrażliwości na zmiany klimatu, odpowiedzialności za nie, a także roli, jaką sama narracja może odgrywać w kształtowaniu wizji naszej przyszłości. W swoim projekcie czerpiemy z wniosków wyciągniętych z rocznej współpracy z czołowymi badaczami/badaczkami decydentami/decydentkami w zakresie zmian klimatu z krajów Globalnego Południa jak i Wielkiej Brytanii.
Future Scenarios three channel artist film (1h,15m), Kunst Haus Wien, Museum Hudertwasser, curator Sophie Haslinger, Vienna, Austria, (2019)
Future Scenarios exhibition, Kunst Haus Wien, Museum Hudertwasser, curator Sophie Haslinger, Vienna, Austria, (2019)
Koncentrujemy się na przekazaniu istotnej zmiany w narracji wokół pozycji i stanowiska krajów najbardziej narażonych na skutki globalnego ocieplenia wobec ich własnego zagrożenia. Mianowicie: w obszarach szczególnie wrażliwych na skutki zmian klimatu odchodzi się od narracji „bezbronnych ofiar” na rzecz działań adaptacyjnych i rezyliencji (resilience). W ten sposób detronizuje się kraje wysokorozwinięte z pozycji liderów w opracowywaniu i wdrażaniu strategii mających na celu zapobieganie katastrofie klimatycznej.

Pracując metodą myślenia scenariuszowego, udokumentowaliśmy zarówno zjawiska zaostrzające się przez zmiany klimatyczne, jak i rozwiązania klimatyczne. Są one przebłyskami przyszłości, dzięki którym możemy wyobrazić sobie przyszłe scenariusze pogorszenia, jak i polepszenia sytuacji na świecie.W Laosie, Bangladeszu, Nepalu, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Ugandzie zbadaliśmy scenariusze migracji klimatycznej, intensyfikacji klęsk żywiołowych, podnoszenia się poziomu mórz, wpływu klimatu na konflikt oraz stresu związanego z falami gorąca i suszą. Scenariusze rozgrywają się w miejscach szczególnie narażonych na zmianę klimatu oraz w tych, które są historycznie odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych.

Projekt powstał dzięki wsparciu Culture and Climate Change, The Jerwood Charitable Foundation, Sheffield University, The Open University, Międzynarodowemu Centrum Zmian Klimatu i Rozwoju w Dace (ICCCAD), Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Jesuit Refugee Services Uganda (JRS), The Ashden Trust.

Strona internetowa projektu została zrealizowana w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –„Kultura w sieci”.
KONTAKT
futurescenariosproject [at] gmail.com
KOPRODUKCJA
Fixer w Laotańskiej Republice Ludowo- Demokratycznej-
Siphai Thammavong
Fixer & pomoc badawcza w Bangladeszu - Niamul "Rocky" Amin
Fixer w Ugandzie - Moses Bert Mabonga
Korekta tłumaczenia oraz redakcja- Ada Augustyniak
Konsultacja graficzna- Martyna Wyrzykowska

Joe Smith, Renata Tyszczuk, Emma Critchley, Zoe Svensen, Hannah Bird, Poshendra Satyal, Saleemul Huq, Ina Islam, Istak Ahmed, Sarder Shafiqul Alam, Saquib Huq, Jennifer Khadim, Adnan Quader, Issac Ijjo, Godfrey Ogena, Nene Diallo, Karol Aketch, Joseph, Kristo, Godfrey, Erin Roberts, The Louisiana Environmental Action Network: Michael Orr, Marylee Orr, Magalia Community Church, Tj Demos, Sophie Haslinger, Lukasz Rusznica, Freddy Griffiths, Ada Augustyniak, Beata Bartecka.
BIOGRAMY
Lena Dobrowolska i Teo Ormond-Skeaping, mieszkają i pracują w Londynie. Artyści wizualni pracujący w obszarach fotografii, filmu artystycznego, instalacji wideo, rzeczywistości wirtualnej oraz projektów badawczych. Od 2012 roku pracują nad szeroko zakrojonymi, interdyscyplinarnymi projektami związanymi z ekologią polityczną, globalnym ociepleniem, ustawodawstwem klimatycznym oraz konceptualizacją pojęcia Antropocenu, który wolą nazywać Kapitalocenem. 

Ich interdyscyplinarna praktyka artystyczna koncentruje się na tworzeniu współpracy z naukowcami/naukowczyniami oraz organizacjami humanitarnymi, akademickimi, artystycznymi i aktywistycznymi z krajów globalnej północy jak i globalnego południa. Współpraca ta ma na celu wywołanie zmian w narracjach kulturowych, jaki i przemian systemowych dotyczących zmiany klimatu, migracji, praw człowieka i rozwoju. Dobrowolska i Ormond- Skeaping w szczególności koncentrują się na dziale ustawodawstwa klimatycznego zajmującego się stratami i zniszczeniami spowodowanymi przez zmianę klimatu (Loss & Damage, WIM), skupiają się także na sprawiedliwości klimatycznej, adaptacji do zmian klimatu, rezyliencji (resilience) oraz przywództwie politycznym globalnego południa. Interesuje ich także, to można dowiedzieć się o humanitarnym, gospodarczym i psychologicznym wpływie zmian klimatu na podstawie doświadczeń tych ludzi i społeczności, których życie zostało dotknięte zmianami klimatu i przesiedleniami.

W czerwcu 2016 roku Dobrowolska i Ormond-Skeaping zostali wybrani na roczną rezydencję badawczą Culture and Climate Change: Future Scenarios, która była wspierana przez Jerwood Charitable Foundation, The University of Sheffield, The Open University i The Ashden Trust. Od tego czasu współpracują z siecią naukowców/naukowczyń, organizacjami pozarządowymi, decydentami/decydentkamii instytucjami, zajmującymi się zmianami klimatu, w tym: między innymi ICCCAD, UNHCR, The Tyndall Centre i Platform on Disaster Displacement. 

W listopadzie 2019 roku otrzymali nagrodę COAL (Climate, Disaster and Displacement) w Centrum Pompidou, a następnie kolejną nagrodę na UNFCCC COP25 w Madrycie zaprezentowali koncepcje swojego najnowszego projektu-filmu pt „nigdy nie wiesz, czy pewnego dnia sam/a nie zostaniesz uchodźcą”. Film został pokazany negocjatorom/negocjatorkom i specjalistom/specjalistkom ds.przesiedleń podczas zorganizowanego przez ONZ wydarzenia towarzyszącego, na którym dokonano przeglądu prac grupy zadaniowej ds. wysiedleń. Film został również zaprezentowany w pawilonie francuskim we współpracy z Platform on Disaster Displacement, COAL oraz z projektem kuratorskim Displacement Uncertain Journeys.

Prace dwójki artystów były wystawiane między innymi na: Month of Photography in Minsk (2020), Fotobok Festival Oslo (2020), Photomonth Kraków(2020), Noorderlicht Festival of Photography: Taxed To The Max (2019), Ci.CLO Bienal Fotografia doPorto (2019), Kunst Haus Wien: Museum Hundertwasser (2019), Unseen, Amsterdam(2018), Fotofestiwal, Łódź (2018), Fotograf Festival, Praga (2014). Swoją pracę prezentowali i wykładali podczas wydarzeń: COP25 w Madrycie, The Financial Times Weekend, Wilderness Festival, The Royal Geographical Society; oraz na konferencjach: Anthropocenes 2020 (2020, ESL &A & Uniwersytet Śląski, PL), The Anticipation Conference (2018, UK), IDOC's(2018, 2020,UK), 2 Degrees Festival (Artsadmin, 2017,UK)