Krótka historia ekstrakcji paliw kopalnych,
które spowodowały kryzys klimatyczny.
Poprawiające się i pogarszające się,
przyszłe scenariusze klimatyczne.

Oś czasu pokazująca historię działań (a także i ich brak) w kwestii klimatu.
Przedstawiona poprzez pryzmat historii negocjacji klimatycznych i
reprezentacji narracji o klimacie w mediach.