2.04 UGANDA: Prawdopodobnie najlepsze miejsce na świecie dla uchodźcy_czyni
Przewiduje się, że do 2050 roku zmiany klimatyczne wywołają globalną migrację ludności na ogromną skalę. Za sprawą klimatu zostanie przesiedlonych od 25 milionów do 1 miliarda ludzi. Dowiedz się, w jaki sposób kraje takie jak Uganda już przyjmują największą ilość uchodźców_czyń na świecie oraz dlaczego gościnność tych krajów jest czymś, do czego reszta świata może aspirować.
Spotkanie mające na celu rozwiązanie konfliktu pomiędzy uchodźcami a społecznością przyjmującą, Osada dla uchodźców Pagarinya, Amuru (2017)
W Ugandzie przebywa obecnie ponad 1,6 miliona uchodźców_czyń z aż 10 krajów. Najwięcej nowoprzybyłych pochodzi z aktualnie ogarniętego wojną Sudanu Południowego oraz z Demokratycznej Republiki Konga, Burundi, Rwandy i Somalii. W latach 2016 – 2017,u szczytu europejskiego kryzysu migracyjnego Uganda przyjęła więcej uchodźców_czyń niż jakikolwiek inny kraj. Obecnie ma jedną z największych populacji uchodźców_czyń na świecie, mimo że sama jest krajem należącym do grupy krajów najsłabiej rozwiniętych, tzw. Least DevelopedCountries (LDC) z niedawną własną historią konfliktu wewnętrznego.
Spotkanie w celu omówienia przebiegu Światowego Dnia Pokoju w osadzie uchodźców Maaji III, UNHCR Adjumani / Pakelle, Biuro terenowe, Pakelle, Amuru (2017)
Uganda przyjęła liberalną politykę uchodźczą, która ułatwia swobodny przepływ ludności, przydział ziemi, możliwość pracy i rozpoczęcia działalności gospodarczej, dostęp do leczenia i edukacji, kulturę wzajemnej migracji między sąsiednimi krajami i pokrewieństwem osób należących do grup etnicznych. Jeżeli jesteś uchodźcą_czynią, to pod względem prawnym Uganda uznawana jest za jedno znajlepszych miejsc na świecie.
Issac Ijjo z Jezuickich Służb Uchodźców wUgandzie, UNHCR Adjumani / Pakele, Biuro terenowe, Pakele, Amuru (2017)
Północne i wschodnie regiony Ugandy przyjmujące największe liczby uchodźców_czyń są regionami najmniej rozwiniętymi ekonomicznie w kraju, w którym historia niedawnej wojny domowej jest nadal odczuwalna. Bez dalszego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej regiony te same mogą szybko ulec destabilizacji. 
Wojna domowa w Sudanie Południowym rozpoczęła się w 2013 roku, gdy prezydent Salva Kiir oskarżył swojego byłego zastępcę Rieka Machara o próbę zamachu stanu. Machar zaprzeczył tym oskarżeniom i uciekł, aby stanąć na czele Sudańskiego Ludowego Ruchu Wyzwolenia-Innych Opozycji (SPLM-IO). Wkrótce po tym doszło do walk pomiędzy Sudańskim Ludowym Ruchem Wyzwolenia (SPLM) prowadzonym przez Salvę Kiir a SPLM-IO kierowanym przez Rieka Machara.
Funty Sudanu Południowego, Osada uchodźców Palorinya, Amuru (2017)
Konflikt polityczny spotęgowała zintensyfikowana zmianą klimatu susza. Sfrustrowani i pozbawieni zajęcia mężczyźni z konkurujących ze sobą grup etnicznych zaczęli walczyć o kurczące się zasoby wody, żywności i o dostęp do urodzajnych pastwisk. W długofalowej perspektywie to głód, a nie sam konflikt spowodował przesiedlenie z Sudanu Południowego do sąsiednich krajów ponad
2 milionów ludzi, przy czym ponad połowa z nich znalazła schronienie w Ugandzie.
Mapa Sudanu Południowego, Recepcja UNHCR, Granica Elegu / Nimule, Amuru (2017)
Osoby przybywające do Ugandy w celu ubiegania się o azyl są najpierw przyjmowane w punktach zbiórki na granicy między Sudanem Południowym a Ugandą. W szczytowym momencie konfliktu w lipcu 2016 roku, do punktu zbiórki w Elegu codziennie przybywało od 2 tysięcy do 6 tysięcy osób, z których większość stanowiły kobiety i dzieci.
Dobytek nowo przybyłych uchodźców, Recepcja UNHCR,Granica Elegu / Nimule, Amuru (2017)
Po przybyciu do ośrodka następuje rejestracja nowoprzybyłych, którzy_re muszą podać swoje nazwiska rodowe i wielkość swojej rodziny. W trakcie rejestracji otrzymują wysokoenergetyczne herbatniki, które mogą być ich pierwszym pokarmem od kilku dni. Aby dotrzeć do Ugandy, niektóre osoby odbyły dziesięciodniową podróż pieszo, na plecach niosąc jedynie małe zawiniątka z ubraniami na przebranie. Nowo przybyli_łe otrzymują plastikowe opaski na nadgarstki, które wskazują ich status: czerwona opaska jest dla tych, którzy_re potrzebują pomocy; żółta dla osób niepełnoletnich i bez opieki, natomiast niebieska dla pozostałych.
Nowo przybyłe osoby są następnie badane pod kątem niedożywienia. Dzieci szczepione są przeciwko polio i odrze, są również odrobaczane, co ma poprawić ich odporność. Kobiety szczepi się przeciwko tężcowi.
Po badaniu lekarskim, nowo przybyli są przewożeni do ośrodka recepcyjnego, gdzie zostaną zarejestrowani. Ta grupa zostanie przeniesiona do centrum przyjęć Imvepi w dystrykcie Arua. Przed wyjazdem wszyscy otrzymują więcej energetycznych herbatników i wodę na podróż.
Podczas rejestracji dane osobowe:imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, odciski palców oraz zdjęcie identyfikacyjne zostają wprowadzone w system rejestracji online. Po zakończeniu procesu wydawana jest karta żywieniowa przyznawana na pojedyncze gospodarstwo domowe. Z powodu problemów z satelitarnym połączeniem internetowym zdarza się, że oczekiwanie na rejestrację może trwać dwa lub nawet trzy tygodnie.
Tymczasowe zakwaterowanie, Recepcja UNHCR w Imvepi, Dystrykt Arua (2017)
Oczekując na rejestrację, Recepcja UNHCR w Imvepi, Dystrykt Arua (2017)
C zekający_e w kolejce przebywają do ośmiu godzin dziennie w gorących i zatłoczonych namiotach, ustawionych na twardych drewnianych ławach.
Oczekujący_e na rejestrację otrzymują dwa posiłki dziennie. Śniadanie to kaszka z mieszanki kukurydziano-sojowej oraz posho (kaszka z mąki kukurydzianej), a na kolację zazwyczaj podawana jest czerwona fasola. Wielu_e uchodźców_czyń podkreślało, że w trakcie posiłków zdarzało się, że zabrakło kaszki, a na szybko uzupełniane potrawy bywały niedogotowane i powodowały ból brzucha. Jeśli fasoli było zbyt mało, rozwadniano porcje wodą, co oznaczało, że posiłki nie były sycące.
Czekając na ciepły posiłek, Recepcja UNHCR w Imvepi, Dystrykt Arua (2017) 
Oczekujące osoby śpią w tymczasowych schroniskach komunalnych, korzystają ze wspólnych latryn. Mają dostęp do wody, umywalni i do punktu w którym mogą wyprać ubranie. Wszelkie rzeczy lub zwierzęta, które przywieźli ze sobą również są przechowywane w schroniskach, ma to zapobiec ich kradzieży. Przy tak podstawowych udogodnieniach sanitarnych i niedostatku odzieży zmiennej, długie oczekiwanie na rejestrację potęguje cierpienie i traumę nowo przybyłych.
Po przejściu kontroli bezpieczeństwa konfiskowana jest wszelka broń i amunicja. Uchodźcy_czynie są monitorowani_e przez organy nadzoru. Ma to zapobiec wybuchom przemocy pomiędzy dwiema głównymi grupami etnicznymi sprzymierzonymi z walczącymi ze sobą stronami: Dinka, łączonymi z siłami rządowymi Salvy Kiir i plemieniem Nuer, które jest powiązane z SPLM-IO Rieka Machara. Wprowadzono również zabezpieczenia, aby odstraszyć tych, którzy chcą nadużywać systemu i rejestrują się wielokrotnie. Osoby, które próbują rejestrować się wielokrotnie nazywane są recyklerami. Recyklerzy czerpią zyski ze sprzedaży racji żywnościowych, artykułów pierwszej pomocy i kart żywieniowych. Jeśli zostaną złapani_e, spotka ich pobicie i deportacja.
Ubrania suszące się na ogrodzeniu z drutu kolczastego, Recepcja UNHCR w Imvepi, Dystrykt Arua (2017)
Mimo że ośrodki przyjęć uchodźców_czyń i recepcje znajdują się na bezpiecznych terenach, uchodźcy_czynie nie mogą ich opuścić, dopóki nie zostaną zarejestrowani_e.Zaraz po rejestracji osoby te przenoszone są do osady dla uchodźców_czyń, w której będą mieszkać. W zagrodzonym drutem kolczastym obozie uchodźcy_czynie przebywają jedynie w momencie oczekiwania na rejestrację.Uganda słynie z tego, że nie stosuje ogrodzeń ani murów w obozach dla uchodźców_czyń.
Dzieci za ogrodzeniem z drutu kolczastego, RecepcjaUNHCR w Imvepi, Dystrykt Arua (2017)
Po zakończeniu rejestracji nowoprzybyłe osoby przewożone są ciężarówkami (wraz z ich dobytkiem i żywym inwentarzem) do osady dla uchodźców_czyń, gdzie spędzą kolejną noc w tymczasowym zakwaterowaniu, zanim zostanie im przydzielona własna działka. Osoby, które są w stanie wykazać, że są finansowo niezależne, mogą samodzielnie podróżować do wybranego przez siebie miasta, gdzie nie otrzymają żadnego dalszego wsparcia. 
Rano, po kolejnej nocy we wspólnych kwaterach i śniadaniu składającego się z fasoli i posho nowoprzybyłe osoby zostają przewiezione do buszu, gdzie następnie zostaną im przydzielone działki.
Transport na działki w obozie Omugo, Osada Uchodźców Palorinya, Dystrykt Arua (2017)
Działki przeznaczane na gospodarstwa domowe mają po pięćdziesiąt metrów kwadratowych, znajdują się na terenie niezagospodarowanego buszu. Podzielone są na bloki, których granice wydzielone są przez wydeptane ścieżki oddalone od punktu wodnego w równych odległościach. Osoby wymagające pomocy otrzymają działkę z wybudowanym schronieniem i wykopaną latryną. Wszyscy inni muszą zbudować swoje własne schronienia.
Węzeł z trawy zawiązany na czterech rogach działki oznacza, że ten kawałek ziemi został już przydzielony.
Po przydzieleniu działek podawany jest obiad. Rozdzielane są też przedmioty, które wchodzą w skład podstawowego pakietu pomocy tzw. Core Relief Items (CRI).  W jego skład wchodzą: moskitiery, maty dospania, koce, zestawy kuchenne, podpaski, umywalki, kanistry, lampy słoneczne, drewniane słupy oraz (jeśli to możliwe)motyki i maczety. Często zdarza się, że nie wszystkie elementy podstawowego pakietu pomocy są dostępne. We wrześniu 2017 roku w osadzie uchodźców_czyń Omugo zabrakło lamp słonecznych. Zmniejszyło to bezpieczeństwo osób w nocy oraz utrudniało wykonywanie wszelkich zajęć po zmroku.
Nowi przybysze czekający na dystrybucję produktów z podstawowego pakietu pomocy, Osada Uchodźców Omugu, Dystrykt Arua (2017)
Dystrybucja podstawowego pakietu pomocy, Osada Uchodźców Omugu, Dystrykt Arua (2017)
Po podstawowego pakietu pomocy nowo przybyłe osoby muszą zbudować tymczasowe schronienie, w którym będą mogły nocować dopóki nie zbudują bardziej trwałej struktury. Pracownicy_e pomocy humanitarnej pozostają na miejscu, aby zademonstrować, jak zbudować schronienie. Późnym popołudniem nowoprzybyli_łe otrzymują swoje pierwsze miesięczne racje żywnościowe, które muszą im wystarczyć do następnej dystrybucji.
Nowi przybysze odpoczywający w tymczasowym schronieniu, Osada Uchodźców Omugu, Dystrykt Arua (2017)
Aby zbudować permanentne schronienie, nowoprzybyłe osoby muszą uprzątnąć swoje działki i pozyskać materiały budowlane z buszu:trawę, drzewo i kamienie. Praca w buszu jest niebezpieczna. Uchodźcy_czynie narażają się na ukąszenia skorpionów i węży, szczególnie podczas koszenia trawy. W Omugo niedawno zmarła jedna uchodźczyni, która została ugryziona przez węża podczas koszenia trawy na dach. Często brakuje podstawowych materiałów budowlanych, np. gwoździ, a uchodźcy_czynie nie mają pieniędzy, żeby je zakupić. Wykorzystuje się wtedy moskitiery, które darte są na wąskie paski, aby mogły zastąpić sznurek. Osoby, które wykorzystały w ten sposób swoje moskitiery, w rezultacie pozbawiają się ochrony przed malarią.
Dom w trakcie budowy, Osada uchodźców Omugo, Dystrykt Arua (2017)
_______,Osada uchodźców Omugo, Dystrykt Arua (2017)
Pozostanie samemu_ej na działce w środku buszu jest zniechęcającą perspektywą dla osób cierpiących na choroby, samotnych, wychowujących dzieci lub z niepełnosprawnościami. Otrzymują one pomoc od tych osób, które osiedliły się tu wcześniej. Pomagają sobie nawzajem w porządkowaniu działek, budowaniu schronienia, kopaniu latryn, przynoszeniu wody i opieką nad dziećmi.
Latryna, Osada uchodźców Omugo, Dystrykt Arua (2017)
Dla nowo przybyłych, m.in ______, wsparcie nowo powstałej społeczności było niezbędne. ______ stracił nogę, gdy został postrzelony przez siły rządowe, które napadły na jego wioskę w poszukiwaniu zapasów żywności.____ polega na pomocy sąsiadów, którzy przynoszą mu wodę, ponieważ nie może utrzymać równowagi, gdy ma pełny kanister. Chociaż nie jest w stanie podjąć się większości zadań, które wymagają podnoszenia ciężarów, pomaga w koszeniu trawy swojej sąsiadce, która niedawno przeszła operację wyrostka robaczkowego.
_______ w trakcie porządkowania swojej działki, Osada uchodźców Omugo, Dystrykt Arua (2017)
Po operacji zapalenia wyrostka robaczkowego, od lekarzy_rek bez granic _____ otrzymała surowe instrukcje, aby przez kolejne 3 tygodnie unikać ciężko strawnych pokarmów takich jak posho i fasola.Dostała również 20 000 jubli (6 dolarów)na zakup trzy tygodniowego zapasu ryżu. Czekając na rejestrację w ośrodku recepcyjnym Impevi, większość pieniędzy wydała na płyny, ponieważ nie mogła spożywać serwowanych tam posiłków. Podczas pobytu w szpitalu jej materac został skradziony i musiała spać na ziemi. Tym razem_____ otrzymywała pomoc od swoich sąsiadów. Joseph, przewodniczący Rady Pomocy Uchodźcom_czyniom w jej bloku, dawał jej dodatkowe porcje ryżu, aby uzupełnić jej racje żywnościowe.
______ która jest po operacji i jej dziecko______, Osada uchodźców Omugo, Dystrykt Arua (2017)
Racje są rozdzielane co miesiąc.Po przedstawieniu karty żywieniowej każde gospodarstwo domowe otrzymuje 12 kg kukurydzy, 2,4 kg fasoli, 0,9 kg oleju roślinnego i 1,5 kg mieszanki kukurydzy i soi na udokumentowanego członka rodziny.
Dystrybucja racji żywnościowych, Osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Dystrybucja racji żywnościowych, Osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Alokacja racji żywnościowych wygląda następująco: przedstawiciele_ki każdego gospodarstwa domowego ustawiają się w jednej z dziesięciu linii, z których każda odpowiada innej liczbie członków rodziny. Racje są przydzielane zbiorczo w grupach po 10 osób, które następnie rozdzielają każdy z produktów między siebie. Osoby z niepełnosprawnościami, chore lub dzieci bez opiekunów_ek ustawiają się w osobnej kolejce i otrzymują racje żywnościowe poza kolejką.
Gdy jednak dofinansowanie od społeczności międzynarodowej zmalało we wrześniu 2017 roku, ilość kukurydzy została zmniejszona z 12 do 6 kg, ze względu na koszt transportu ziarna.
Miesięczna racja żywnościowa, Osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Chociaż racje żywnościowe zostały zastąpione monetarną zapomogą w wysokości 7000 RGX (1,88 dolarów) na osobę, wiele gospodarstw domowych obawiało się, że pieniądze będą niewystarczające. Kukurydza jest podstawowym towarem wymiennym. Pieniądze nie starczały nawet na opłatę za zmielenie otrzymanych 6 kilogramów ziarna. Substytucje monetarne doprowadzają też do wzrostu alkoholizmu i zaniedbania dzieci, ponieważ w niektórzy mężczyźni natychmiast wydają wszystkie pieniądze na alkohol, pozostawiając w ten sposób swoje rodziny bez wystarczającej ilości jedzenia.
Odmowa racji żywnościowych z powodu zgubienia kartek żywieniowych lub błędów administracyjnych była największym czynnikiem powodującym, że wielu_e uchodźców_czyń ryzykowało powrotem do Południowego Sudanu i ponownym przyłączeniem się do konfliktu.

Kiosk Post Bank, dystrybucja racji żywnościowych, Osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Infrastruktura zarządzająca osiedlami uchodźców_czyń w Ugandzie jest administrowana przez kancelarię premiera i zarządzana przez agencje pomocy humanitarnej, które odpowiadają za działania w sytuacji kryzysowej. Osadą zarządza również oddolna Rada Do Spraw Uchodźców_czyń, która składa się z wybranych przedstawicieli_lek każdego osiedla.
Kościół w Pagarinya, Osada dla uchodźców Pagarinya, Dystrykt Amuru (2017)
Rada do spraw uchodźców_czyń jest odpowiedzialna za powołanie osób odpowiedzialnych za nadzór nad gospodarką wodną i gospodarką rynkową. Rada powołuje też radę bezpieczeństwa odpowiedzialną za ochronę społeczności, zgłaszanie przestępstw oraz za decyzje, która agencja humanitarna będzie prowadzić interwencje, których dziennikarzy lub badaczy społeczność chce zaakceptować, jak również za przekazywanie do wyższych szczebli władzy obaw społeczności. Ponad to, Rada Uchodźców zajmuje się mediacją konfliktów między ludnością przyjmującą, a uchodźcami_czyniami. W tym przypadku ma miejsce spotkanie pomiędzy uchodźcami_czyniami, a ludnością przyjmującą w celu omówienia zasad dzierżawy działki, na której stoi kościół.
Spotkanie mające na celu rozwiązanie konfliktu pomiędzy uchodźcami a społecznością przyjmującą, Osada dla uchodźców Pagarinya, Amuru (2017)
Spotkanie zakończyło się sukcesem. Właściciele_lki działki, na której wybudowano kościół przeznaczyli_ły ją do tymczasowego zarzadzania członkom społeczności uchodźczej, gdyż dzierżawią oni już inne grunty pod uprawę rolną. Ustalono, że kościół zostanie zwrócony społeczności przyjmującej po powrocie uchodźców_czyńdo Sudanu Południowego. Sukces porozumienia wynikał też częściowo z tego, że zarówno gospodarze, jak i uchodźcy_czynie należą do tej samej grupy etnicznej, tj.plemienia Madi. Plemię Madi zamieszkuje region Pageri w Sudanie Południowym oraz dystrykty Adjumani i Moyo w Ugandzie. Historycznie Sudan Południowy przyjął wielu uchodźców_czyńz Ugandy, szczególnie z regionów północnych, w czasie wojny domowej Armii Bożego Oporu w latach 80tych i 90tych.
The Chairman of the market comity (Centre left), his assistant (left) and members of the church (right of centre) discuss the land on which the church sits with it's owners (centre right). Osada dla uchodźców Pagarinya, Amuru (2017)
Dzierżawa ziemi przez uchodźców_czynie była możliwa w osadzie Pagarinya dzięki dobrej komunikacji między uchodźcami_czyniami, a społecznością przyjmującą. Społeczności przyjmujące w dystryktach Adjumani i Moyo także były otwarte na dialog. Z kolei biedniejsze lokalne społeczności w dystrykcie Arua i Yumbe były mniej chętne do pomocy, napięcia spowodowały rywalizacją o zasoby, m.in.drewno opałowe i wodę. Region Zachodniego Nilu w północnej Ugandzie jest jednym z najbardziej zubożałych obszarów w całym kraju. Obszar ten jest też marginalizowany z powodów historycznych. Podczas wojny domowej większość mieszkańców_nek była prześladowana przez grupy rebeliantów oraz oddziały armii narodowej pod przywództwem Yoweri Museveni, obecnej autokratycznej głowy państwa.
Najbezpieczniejszy dostęp do wody pitnej jest bezpośrednio w punkcie poboru wody, gdzie napełnia się kanistry, a następnie przenosi się wodę z powrotem na swoją działkę. Punkty poboru wody zasilane są przez zbiorniki wodne, odwierty gruntowej wody pitnej oraz pompy zasilane energią słoneczną. Pompy wodne zawsze są oblegane, charakterystyczne są dla nich również długie kolejki kanistrów czekających na napełnienie. 
Punkt dystrybucji wody, osada dla uchodźców Pagarinya, dystrykt Amuru (2017)
_____ fetching water from a bore hole, Pagarinya refugee settlement, Amuru District (2017)
Według, przewodniczącego komitetu gospodarki wodnej bloku 5 w osadzie dla uchodźców Palorinya, przeciętna ilość wody wykorzystywanej do celów domowych przez 6-osobową rodzinę wynosiła jedenaście 20-litrowych kanistrów dziennie (220 litrów): 1 litr do gotowania, 4 litry do prania ubrań, 4 litry do kąpieli i 2 litry do picia. W dniu, w którym rodzina nie prała ubrań, zużywała tylko 7 kanistrów (140 litrów). W przypadku rolnictwa ilość ta różniła się znacznie w zależności od rodzaju uprawianych roślin. Według Christo, szefa rady drugiej strefy osady dla uchodźców_czyń Palorinya, grządka z bakłażanem o wymiarach 10x10 metrów wymaga od czterech do pięciu kanistrów wody dziennie w porze suchej (80-100 litrów).
_____ niosący kanister z wodą, Osada dla uchodźców Palorinya, Dystrykt Amuru (2017)
_____ fetching water from a bore hole, Pagarinya refugee settlement, Amuru District (2017)
Niedobory wody są często spowodowane opóźnieniem dostaw przez tankowce, gdy drogi zalewane są przez deszcze. Uchodźcy_czynie muszą wtedy udawać się do odległych punktów poboru wody, gdzie kolejki są jeszcze dłuższe, ponieważ mniejsza liczba punktów wodnych obsługuje większą liczbę gospodarstw domowych. Punkt wodny dla wioski piątej i jedenastej w strefie 2 osady dla uchodźców_czyń Bidi Bidi nie był uzupełniany przez 3 tygodnie, ponieważ droga prowadząca do wieży ciśnień stała się nieprzejezdna dla cystern. Kobiety z komitetu do spraw gospodarki wodnej wzięły na siebie sprawę naprawy drogi, przenosząc kamienie i łatając nimi dziury. 
Długie kolejki kanistrów tworzą się wcześnie rano, często na długo przed uruchomieniem pomp słonecznych i dostarczeniem wody do zbiornika. 400 gospodarstwach domowych zależnych jest od jednego punktu wodnego.
Zbudowanie permanentnego schronienia zajmuje około 5 miesięcy, mimo że jego budowa powinna zajmować zaledwie 3 dni.
Dom Rady Do Spraw Uchodźców, Osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Brak wystarczającej ilości surowców pozyskiwanych z buszu oraz nagły napływ 272 tysięcy osób do dystryktu Yumbe (to liczba, która podwoiła populację tego okręgu w ciągu niecałego roku) spowodowały, że zdarzały się tam przypadki gwałtów i morderstw uchodźców_czyń, którzy_re zbierali_ły materiały budowlane bez płacenia za dzierżawę terenu.
Rozwój Strefy Drugiej, Osada uchodźców BidiBidi, Dystrykt Yumbe (2017), Zdjęcie © 2020 Maxar Technologies i CNS(2016/2019)
Do zbudowania ścian chaty potrzebne są 52 słupy i 20 wiązek trawy używanej do jej zadaszenia. Pojedynczy słup lub wiązka trawy kosztują od 1000 do 4000 ugandyjskich szylingów (0,54-$1,07 dolarów). Budowa stałego domostwa w Bidi Bidi może kosztować nawet 288 tysięcy szylingów ugandyjskich (78 dolarów). Radni_e do spraw opieki nad uchodźcami_czyniami z obozu Bidi Bidi zasugerowali_ły, że lepszy dialog z ludnością przyjmująca oraz większe wsparcie materialne w kwestii zakupu materiałów budowlanych skróciłby czas oczekiwania na budowę i powstrzymałby uchodźców_czynie przed powrotem do Sudanu Południowego.
Opuszczony schronienie, Osada uchodźców Palorinya,Dystrykt Moyo (2017)
Po przygotowaniu schronienia, nowo przybyłe osoby zaczynają uprawiać swoją ziemię, aby uzupełniać racje żywnościowe i wygenerować dochód. Uchodźcy_czynie przygotowują się do pory suchej susząc na słońcu zapasy z okry, bakłażanu, dyni, liści fasoli, liści dyni, liści manioku oraz dzikich liści uzbieranych w buszu.
Suszone liście fasoli, osada uchodźców Palorinya, dystrykt Moyo (2017)
W Afryce Wschodniej pory suche i deszczowe stają się coraz bardziej rozregulowane. Zarówno miejscowi, jak i nowoprzybyli rolnicy stają w obliczu zwiększonego ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywnościowym. Uprawy częściej ulegają zniszczeniu przez gwałtowane deszcze i susze, które pojawiają się w nieoczekiwanych momentach lub trwają dłużej niż wcześniej.
_____ i jej uprawa sorgo, osada dla uchodźców Pagarinya, Dystrykt Amuru (2017)
Na terenie obozów istnieją centra medyczne, jednak opieka może być ograniczona do wydawania leków, takich jak antybiotyki i środki przeciwmalaryczne, opieki położniczej i przedporodowej oraz leczenia niedożywienia. Na zabiegi chirurgiczne uchodźcy_czynie kierowani_e są do pobliskich szpitali. Niektórzy_re z uchodźców_czyń nie mogą do nich dotrzeć i dla tego nie mają dostępu do leczenia. Copas Kwaje wyjaśnił, że pomimo zdiagnozowanego u niego raka jelita grubego skierowano go do szpitala w Arua. Nie będzie on w stanie stawić się na operację, ponieważ nie ma pieniędzy na opłacenie podróży oraz wyżywienia w czasie rekonwalescencji w szpitalu.
Copas Kwaje, osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
W ani James został postrzelony w nogę, gdy próbował uciec wczasie walki, która miała miejsce w jego wiosce. Kontuzja nadal sprawiała mu wiele problemów. Ból nasilał się, gdy musiał spać na macie na twardej ziemi. Po przybyciu do Bidi Bidi pan James powinien otrzymać działkę z już wybudowanym schronieniem, ale brakowało wcześniej przygotowanych gospodarstw. Jego synowa sama zbudowała schronienie dla siebie, dla swojej nowonarodzonej córki i pana Jamesa.
Kolano Wani Jamesa, osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Wani Jamesa, osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Gospodarstwo domowe Dawut składa się z 12 osób, na którego czele stoi Elisabeth, wdowa, która opiekuje się trzema starszymi osobami z chorobami przewlekłymi. Elisabeth opisała dwa największe wyzwania, przed którymi stanęła rodzina:po pierwsze, musieli sprzedawać racje żywnościowe, aby zapłacić za leki przeciwcukrzycowe, których brakowało w przychodni. Drugim wyzwaniem był brak możliwości oddzielenia osoby chorej na gruźlicą od innych członków rodziny w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby, ze względu na wspólne gotowania, mycie i korzystanie z urządzeń sanitarnych.
Rodzina Elizabeth Dawut, osada uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Naczelny lekarz przychodni w strefie drugiej w Bidi Bidi wskazał na to, że malaria jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną chorobą. Lokalizacja obozów dla uchodźców_czyńw miejscach podatnych na rozród komarów spowodowały zwiększenie szybkości przenoszenia choroby.
Samica komara Anopheles, (2019)
Według Mojżesza, przewodniczącego rady uchodźczej klastra drugiego w Bidi Bidi, większość zgonów w obozie faktycznie była spowodowana malarią. Mojżesz wyjaśnił, że dziecko, które zostało pochowane tutaj na cmentarzu w strefie drugiej Bidi Bidi zmarło na malarię z powodu braku środków przeciwmalarycznych w lokalnej przychodni medycznej.
Grób dziecka zmarłego na malarię, osiedle dla uchodźców Bidi Bidi, Dystrykt Yumbe (2017)
Międzynarodowe agencje pomocy humanitarnej oraz rozwoju wspierające uchodźców_czynie z Sudanu Południowego w Ugandzie zapewniają edukację podstawową, jednak nie zawsze są one w stanie wspierać uczniów szkół średnich. W rezultacie kształcenie dorastających uchodźców_czyń organizowane jest przez szkoły średnie w lokalnych społecznościach.
Ławka szkolna, szkoła średnia Itula, osada uchodźców Palorinya, Dystrykt Moyo (2017)
Lokalne szkoły i kadra nie radzą sobie z dużą liczbą nowo przybywających uczniów i uczennic. Obecne budynki i rozmiary klas nie są w stanie pomieścić wszystkich uczących się. Szkoła średnia Itula, która jest w stanie pomieścić 800 osób, zwiększyła ich liczbę dwukrotnie (do ponad 1765 osób). W rezultacie klasy są bardzo zatłoczone. Lekcje odbywają się w grupach 250 osobowych. 
Klasa w Szkole Średniej w Ituli, osada uchodźców Palorinya, Dystrykt  Moyo (2017)
Nauczyciele_ki uczący_e w szkole średniej w Ituli pracują w ciężkich warunkach. Walczą o kontrolę nad dużą liczbą uczniów i uczennic w hałaśliwych salach lekcyjnych.  Z powodu braku ścianek działowych między pokojami nauczyciele_ki nadwyrężają swój głos po to, aby mogły usłyszeć ich osoby siedzące z tyłu dużych klas. Poza tym muszą pieszo pokonywać długie dystanse, aby dotrzeć do szkoły, a następnie uczyć w gorących, tymczasowych salach lekcyjnych. Wszystkie te czynniki powodują szybkie wyczerpanie i wypalenie kadry nauczycielskiej.
_____nauczyciel Szkoły Średniej w Ituli, osada uchodźców Palorinya, Dystrykt  Moyo (2017)
Szkoła pobiera opłatę wysokości 50 tysięcy szylingów ugandyjskich (13,51 dolarów) na pokrycie kosztów bieżących szkoły, jednak wiele gospodarstw domowych nie było wstanie pokryć tych kosztów. Tam, gdzie to było możliwe, uczniowie uczęszczali więc na lekcje za darmo, a rodzice wymieniali umiejętności zamiast pieniędzy, aby móc wesprzeć szkołę.
Zwiększona liczba uczniów i uczennic mocno nadwerężyła już i tak słabą infrastrukturę szkół. Dyrektor szkoły w Ituli musiał opóźnić rozpoczęcie roku szkolnego, ponieważ w dystrykcie Moyo nie było miejsca w jego szkole na odprowadzenie ścieków z toalet.
Latryny, Szkoła Średnia w Ibakwe, osada uchodźców Palorinya, Dystrykt Moyo (2017)
Niektóre uczące się osoby muszą pokonać 4 godzinną drogę do szkoły w jedną stronę, co oznacza wyjście o 4.30 rano i powrót o 20:00 wieczorem. Wiele z nich nie je posiłków w ciągu dnia, ponieważ ich na to nie stać. Osoby, które uczęszczają do szkoły średniej, robią to, ponieważ są zdeterminowane, aby dalej rozwijać się i dojść do czegoś w swoim życiu, mimo że zostały przesiedlone.
_______ uczennica Szkoły Średniej w Ituli, osada uchodźców Palorinya, Dystrykt  Moyo(2017)
Wiele osób nie ma szans na zdobycie średniego wykształcenia, szczególnie nastoletnie dziewczyny. Wracają do Sudanu Południowego, gdzie wydawane są przymusowo za mąż w ramach zaaranżowanych małżeństw. Chłopcy wstępują do szeregów Ludowego Ruchu Wyzwolenia-Innych Opozycji (SPLM-IO). Osoby, które pozostają w osiedlach dla uchodźców_czyń bezwykształcenia, narażone są na destrukcyjne zachowania społeczne, takie jak alkoholizm, narkomania, ciąże nieletnich, czy drobną działalność przestępczą.
Pomimo tak wielu wyzwań szkoły robiły wszystko, aby zapewnić najlepszą możliwą edukację i opiekę dla osób, które chciały się uczyć. Liceum Idiwa w strefie drugiej osiedlauchodźców_czyń Palorinya zostało stworzone przez grupę rodziców. Szkoła prowadzona jest przez personel składający się z 18 bezpłatnych nauczycieli_ek z Sudanu Południowego, a sale lekcyjne zostały zbudowane z darowizn materialnych i pieniężnych przekazanych przez rodziców.
Zajęcia w Szkole Średniej w Idiwa, osada uchodźców Palorinya, Dystrykt  Moyo (2017)
Z powodu braku zadaszonych pomieszczeń, które pomieściłyby wszystkie klasy, lekcje regularnie odbywają się pod drzewami na terenie szkoły. Lekcje pod drzewem często są zakłócane przez deszcz lub wiatr. Uczące się osoby chciałyby, aby dodatkowe sale zostały ukończone, a ich lekcje niebyły zakłócane.
Dyrektor liceum Idiwa powiedział: ”[ Bez możliwości kształcenia młodzieży] nie możemy odbudować Południowego Sudanu. Ci młodzi ludzie są liderami jutra”. Zaangażowanie rodziców w szkołę przyciągnęło wsparcie takich agencji, jak Jezuit Refugee Services, Windle Trust i UNHCR, które zobowiązały się do zapewnienia infrastruktury dla szkoły. możliwości kształcenia młodzieży dyrektor liceum Idiwa powiedział: „Nie możemy odbudować Południowego Sudanu. Ci młodzi ludzie są liderami jutra”.Zaangażowanie rodziców w szkołę przyciągnęło wsparcie takich agencji, jak Jezuit Refugee Services, Windle Trust i UNHCR, które zobowiązały się do zapewnienia infrastruktury dla szkoły. 
Klasa pod drzewami w Szkole Średniej w Idiwa, osada uchodźców Palorinya, Dystrykt  Moyo (2017)
Poprzez swój Program Transformacji Osadnictwa Uganda dąży do wzmocnienia rozwoju zubożałych okręgów rolniczych, które przyjmują populacje uchodźców_czyń. Umieszczając osady dla uchodźców_czyń na obszarach wiejskich, Uganda zamierza stworzyć gospodarkę tam, gdzie wcześniej nie istniała. Ten sklep w Omugo został założony przez uchodźców_czynie w ciągu 3 dni od ich przybycia. Właściciele_lki mają nadzieję, że brak innych sklepów w nowo powstałej dzielnicy znajdującej się daleko od głównego obszaru targowego przyniesie im klientów_ki i dobre obroty.
Sklep prowadzony przez uchodźców, osada uchodźców Omugo, Dystrykt Arua (2017)
Aby zachęcić uchodźców_czynie do prowadzenia działalności gospodarczej, osiedla mają specjalnie wyznaczone obszary przedsiębiorczości, tzw. rynki centralne. Na rynkach znajdowały się typowe dla małych miasteczek sklepy i punkty usługowe: miejsca, w których sprzedaje się ryby, punkty rzeźnicze, stragany z owocami i warzywami, fryzjerstwo, sklepy odzieżowe i krawcowe, restauracje, kluby nocne, kantory, sklepy elektroniczne i sklepy wielobranżowe.
_____ krawcowa, osada dla uchodźców Pagarinya, Dystrykt Amuru (2017)
Stragan z rybami, osada uchodźców Pagarinya, dystrykt Amuru (2017)
Niestety wiele przedsiębiorstw prowadzonych przez uchodźców_czynie szybko upada z powodu braku dochodów pieniężnych w przypadku działalności opartej na wymianie handlowej za towary i usługi. Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do niepowodzenia jest to, że działalność gospodarcza prowadzona w osiedlach jest zbyt oddalona od lokalnych społeczności przyjmujących.
Nieudany biznes prowadzonym przez uchodźców, osada uchodźców Pagarinya, Dystrykt Amuru (2017)
Największą korzyść z polityki zagospodarowywania obszarów zamieszkanych przez uchodźców_czynie czerpią przedsiębiorstwa społeczności przyjmującej, które często sprzedają swoje towary uchodźcom_czyniom po zawyżonej cenie. Niezamierzoną konsekwencją tej sytuacji było to, że cena towarów sprzedawanych miejscowym również wzrosła z powodu popytu stworzonego przez uchodźców_czynie. W rezultacie cierpieli_ły zubożali_łe lokalni_e mieszkańcy_nki, którzy_renie otrzymywali_ły racji żywnościowych ani pomocy humanitarnej, gdyż agencje rozwoju nie wspierały dodatkowo grup szczególnie wrażliwych w społeczności przyjmującej.
Sklep z telefonami, Adjumani, Dystrykt Amuru (2017)
Jednak trudności ekonomiczne to nie tylko problem, z którym borykają się uchodźcy_czynie. W Ugandzie co roku 700 tysięcy młodych ludzi osiąga wiek zdolny do pracy, a powstaje tylko 75 tysięcy miejsc pracy, pozostawiając 70% ludności Ugandy zatrudnionych w rolnictwie, z czego większość pracuje głównie na zaspokojenie własnych potrzeb. Niemniej jednak hojność Ugandy wobec uchodźców_czyń jest niezachwiana, mimo że jej własny wzrost gospodarczy jest minimalny.
Stacja benzynowa Total, Luwum Street, Kampala(2017)
Przy tak niewielkiej liczbie miejsc pracy, migranci_tki ze wsi do miast stają przed perspektywą pracy w miejscach takich jak wysypisko śmieci Kiteezi w Kampali, gdzie osoby zbierające odpady (w większości kobiety) zarabiają średnio 100 tysięcy szylingów ugandyjskich (27 dolarów) miesięcznie.

Posortowany plastik gotowy do recyklingu, składowisko odpadów komunalnych Kiteezi, Kampala (2017)
_______ zbieracz odpadów, wysypisko odpadów komunalnych Kiteezi, Kampala (2017)
Gdy śmiec idocierają do składowiska odpadów komunalnych Kiteezi, zbieracze_ki odpadów konkurują o zebranie największej ilości papieru, metali i tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi. Znalezione surowce wtórne są następnie sprzedawane firmom, z których większość to firmy chińskie zajmujące się recyklingiem. Surowce do recyklingu są następnie transportowane do międzynarodowego portu w Tanzanii. Natomiast ciężarówki powrotne przybywające do Ugandy wiozą tanie, subsydiowane towary z Chin.
Podczas pracy osoby zbierające odpady narażone są na wiele zagrożeń. Ryzyko spotęgowane jest brakiem sprzętu ochronnego oraz niedobrymi warunkami pracy, gdzie pracodawca płaci za kilogram, a nie za godzinę. Ryzyko obejmuje możliwość bycia zmiażdżonym_ą przez ciężkie maszyny, obrażenia spowodowane ostrymi przedmiotami, możliwość zarażenia się wirusem HIV i innymi wirusami pochodzącymi z wyrzuconych odpadów medycznych, możliwość zachorowania na malarię z powodu występowania komarów w miejscu segregacji oraz zatrucie metalami ciężkimi.
_______ zbieracz odpadów, wysypisko odpadów komunalnych Kiteezi, Kampala (2017)
Sortowanie surowców wtórnych, składowisko odpadów komunalnych Kiteezi, Kampala (2017)
Mimo że gospodarka Ugandy jest słaba, historie sukcesów wśród uchodźców_czyń nie są rzadkością, jak w przypadku Angeliki.Po ucieczce z Rwandy z powodu prześladowań politycznych, Angelica początkowo pracowała na małym straganie z owocami w Kampali, a jej mąż pracował jako robotnik budowlany, aby utrzymać rodzinę. Po tym, jak uczestniczyła w kursie przedsiębiorczości dla uchodźców_czyń, otrzymała stypendium na założenie firmy. Prowadzi mały sklep, w którym sprzedaje kosmetyki, artykuły do pielęgnacji urody oraz własnoręcznie wykonaną biżuterię i torebki.
Sklep Angeliki, Kampala, (2017)
____  i jej trzej synowie uciekli do Ugandy z Demokratycznej Republiki Konga po morderstwie jej męża, który pracował jako szef policji w Gomie. Zabójstwo miało miejsce wczesnym rankiem w ich rodzinnym domu na oczach _____ i jej dzieci. Zanim ludzie, którzy go zabili zdążyli zmienić zdanie na temat wypuszczenia jej i dzieci, ____ chwyciła jeden przedmiot -opiekacz do kanapek i uciekła. _____ wyjaśniła, że chociaż nie była nawet w stanie zmienić swojej koszuli nocnej, to jednak wiedziała, że musi wziąć ze sobą opiekacz, ponieważ to on będzie utrzymywał jej rodzinę, gdy dotrze do Kampali.
Opiekacz do kanapek, Kampala (2017)
Przewiduje się, że w przyszłości zmiany klimatyczne spowodują więcej przymusowej migracji. Stanie się to poprzez konflikty, ekstremalne zjawiska pogodowe, m.in. huragany oraz wolno postępujące procesy klimatyczne, jak np. podnoszenie się poziomu mórz czy susze. Przewiduje się, że do 2050 roku zmiany te spowodują wysiedlenie od 25 milionów do 1 miliarda ludzi na całym świecie, z czego większość zostanie wysiedlona w krajach Globalnego Południa, jeśli emisje nie zostaną zatrzymane oraz jeśli dofinansowanie adaptacji oraz strat i szkód w krajach rozwijających się nie będzie szeroko dostępne.
Wyjątkowa reakcja Ugandy na kryzys w Sudanie Południowym jest przykładem, do którego powinny aspirować narody Globalnej Północy. W czasie narastania antymigracyjnych nastrojów w krajach Globalnej Północy, Uganda daje nam lekcję, jak lepiej traktować uchodźców_czynie w obliczu niepewnej przyszłości. Nawet jeśli ocieplenie zostanie ograniczone do 1,5 °C, to kraje takie jak Stany Zjednoczone same zaczną odczuwać konsekwencje zmian klimatycznych.
„Nigdy niewiadomo, pewnego dnia ty
też możesz nagle stać się uchodźcą_czynią”
Titus Jogo, Urzędnik dospraw uchodźców w Kancelarii Premiera w Adjumani, 2017
Jak powiedział nam Titus Jogo, urzędnik ds. Uchodźców w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Adjumani podczas wywiadu w 2017 roku „Tacy jak pan Trump powinni być bardziej hojni dla innych, ponieważ nigdy nie wiadomo, pewnego dnia ty też możesz nagle stać się uchodźcą”. Do 2020 roku 85% uchodźców_czyń na całym świecie przebywa w regionach rozwijających się, przy czym najwięcej jest przyjmowanych przez kraje takie jak Uganda, Liban, Pakistan, Turcja, Kolumbia i Jordania.
2.04 UGANDA: Prawdopodobnie najlepsze miejsce na świecie dla uchodźcy_czyni
Przewiduje się, że do 2050 roku zmiany klimatyczne wywołają globalną migrację ludności na ogromną skalę. Za sprawą klimatu zostanie przesiedlonych od 25 milionów do 1 miliarda ludzi. Dowiedz się, w jaki sposób kraje takie jak Uganda już przyjmują największą ilość uchodźców_czyń na świecie oraz dlaczego gościnność tych krajów jest czymś, do czego reszta świata może aspirować.